• Apollis
  • Apollis
  • Apollis

Visie

Bij Apollis Zorg staat de cliënt centraal.

Wij vinden het belangrijk dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden. Dat de mens een doel in het leven heeft en invloed op eigen leven en omgeving en daar een gevoel van eigenwaarde aan ontlenen. Apollis Zorg wil zorg en ondersteuning bieden aan mensen die zorg nodig hebben.

Onze zorg is gericht op eigen regie en kracht van mensen in goede afstemming met hun omgeving.
Daarnaast wordt in onze zorg aandacht besteed aan persoonlijk functioneren, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.
Tevens willen wij cliënten de dienstverlening en zorg aanbieden in hun eigen taal en volgens hun waarden en normen.

De kernwaarden van Apollis Zorg zijn: transparantie, diversiteit, verbindend en outreachend