• Apollis
  • Apollis
  • Apollis

Groepsbegeleiding

Apollis Zorg biedt sinds 2018 specialistische groepsbegeleiding aan jongeren, volwassenen en ouderen.

Samen met de cliënten wordt er gewerkt aan de volgende punten tijdens de groepsbegeleiding:

• Lotgenotencontact: groepsgenoten delen elkaars ervaringen en geven vanuit hun eigen ervaringen tips, tops en advies.De groepsgenoten leren van elkaar.

• Erkenning & herkenning: De groepsgenoten worden erkend door elkaar. Er wordt niet gediscrimineerd, veroordeeld, geïntimideerd en andere negatieve gedragingen in de groep gedaan. Lotgenoten hebben respect voor elkaars verhaal, religie, cultuur en kwetsbaarheden. Zij herkennen zich in elkaar en leren van elkaar om te gaan met hun eigen kwetsbaarheden.

• Sociale vaardigheden: Met behulp van de groepsbegeleider leren de groepsgenoten sociale vaardigheden. Er wordt bijvoorbeeld samen gekookt en afgewassen. De groepsgenoten helpen elkaar en leren van elkaar. Daarnaast worden er ook door middel van sport en spel geleerd. Zij leren vaardigheden aan die zij dagelijks kunnen toepassen.

• Sociaal netwerk: er wordt regelmatig aandacht besteed aan het sociaal netwerk van de groepsgenoten. Dit wordt in thema - bijeenkomsten behandeld. De groepsgenoten maken bespreekbaar hoe zij contact maken. Voor sommigen is dit vanzelfsprekend en zij geven voornamelijk tips en tops aan anderen en leren zij hoe zij hun huidige netwerk kunnen onderhouden.

• Eigen regie en herstel: er wordt in de groepsbegeleiding aandacht besteed aan ieder individu. De cliënten leren hun eigen ziektebeeld, beperkingen, kwetsbaarheden etc. De volgende stap is om te leren hoe zij hiermee om kunnen gaan. De groepsgenoten leren herstellen van een terugval en/of voorkomen een terugval door met groepsgenoten bespreekbaar te maken. Zij leren van elkaar om regie te hebben over hun zichzelf Succeservaringen delen en terugval voorkomen.

• Schaamte & comfortzone: de groepsgenoten leren in de groepsbegeleiding hun schaamte over hun kwetsbaarheden te doorbreken. In de groep is er sprake van een vertrouwen, loyaliteit, respect en wordt er gehoor gegeven aan ieders verhaal. De veiligheid en de ruimte wordt met begeleiding van de groepsbegeleider gecreëerd.

• Dilemma’s: in de groepsbegeleiding bespreken de deelnemers dilemma’s om advies van anderen te ontvangen hoe zij hiermee om kunnen gaan.

• Sport & bewegen: in de groep is er ook aandacht voor lichamelijke gezondheid, naast de geestelijke gezondheid. Er wordt gesport o.a. fitness, wandeling in het park etc. Dit wordt samen met alle groepsgenoten gedaan.

• Psychiatrie: veel cliënten in de groep komen uit (jarenlang) verblijf in een psychiatrische instelling. Hier wordt tijdens de themabijeenkomsten veel aandacht aan geschonken. De groepsbegeleider is een ervaren GGZ-agoog en biedt de groepsgenoten ondersteuning op dit vlak waar nodig is. De groepsbegeleider legt regelmatig contact met samenwerkingspartners o.a. sociaal wijkteam, Pro Persona, psychologen- en psychiaters etc.

Deze punten worden gerealiseerd door inzet van de volgende activiteiten samen met de cliënten:

•Sport: De cliënten sporten tijdens de groepsbegeleiding onder de begeleiding van de groepsbegeleider.

De sporten die o.a. worden gedaan zijn:

•Sport: fitness, yoga

•Spel: tafeltennis, kaarten

•Creativiteit: schilderen, kunst, muziek

Thema’s behandelen

GGZ gerelateerde thema’s op behoefte en vraag van de cliënten.

• Koken en eten: Cliënten kunnen in overleg met de groepsbegeleider maaltijden koken met ondersteuning.

De groepsbegeleiding wordt verzorgt door het team Apollis Zorg. Er is altijd 1 GGZ- agoog aanwezig en eventueel een maatschappelijke medewerker.

Resultaat & impact Naar aanleiding van de groepsbegeleiding zullen de deelnemers:

• Regie en controle nemen over hun eigen leven.

• Het vergroten van kwaliteit van leven.

• Het structureel leren volgen van Sociaal ritme therapie.

• Minder stress en meer steun ervaren van lotgenoten.

• Een vitaal sociaal netwerk creëren.

• Een zinvolle dagbesteding hebben.

• Leren omgaan met eigen beperking (depressie)

• Leren omgaan met hun (Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA).