• Apollis
  • Apollis
  • Apollis

Cliëntenraad

Apollis Zorg beschikt over een eigen cliëntenraad waarbij de gemeenschappelijke belangen van cliënten worden behartigt. In de cliëntenraad zitten cliënten van Apollis die de belangen van alle cliënten kunnen vertegenwoordigen. De cliënten in de cliëntenraad spreken namelijk Arabisch, Engels, Nederlands, Koerdisch en Turks. Het bestuur van onze organisatie houdt rekening met het advies van de cliëntenraad bij het maken van belangrijke beslissen. De cliëntenraad heeft namelijk de volgende rechten: - Recht op informatie die de cliëntenraad nodig is om zijn taak uit te voeren. - Recht op overleg met de directie over het beleid van de instelling. - Recht om te adviseren van de directie (Rijksoverheid z.d.). Medezeggenschap van cliënten is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten (Wmcz). Deze wet bevordert de medezeggenschap van cliënten op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg (Overheid.nl, z.d.).