• Apollis
  • Apollis
  • Apollis

Missie

Apollis Zorg is er voor alle mensen in de samenleving die zorg nodig hebben. Onze missie is het verbeteren, herstel dan wel behoud van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten. Wij willen onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om ook voor de toekomst, kwalitatief uitstekende, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren vanuit een vraag gestuurd perspectief. Tegelijk willen wij onze bijdrage leveren om de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te houden.