• Apollis
  • Apollis
  • Apollis

Orthopedagoog

Apollis Zorg werkt samen met orthopedagogen die gespecialiseerd zijn in ontwikkelings- en opvoedingsproblematiek.

Orthopedagogen begeleiden moeilijk opvoedbare kinderen of kinderen met stoornissen en/of trauma’s. De orthopedagoog stemt af, bemiddeld en werkt samen met opvoeders en hun formele- en informele netwerk in belang van het kind.

Apollis Zorg kan samen met orthopedagogen gezinnen begeleiden met verschillende culturele achtergronden. Deze samenwerking is van belang, omdat Apollis Zorg intercultureel werkt en rekening kan houden met de culturele en/of religieuze belangen van opvoeders. De professional van Apollis Zorg kan tussen de orthopedagoog en de gezinsleden bemiddelen in hun eigen taal en ervoor zorgen dat er niet voorbij wordt gegaan aan de culturele- en religieuze belangen van de cliënten in de opvoeding.

Er wordt met name nadruk gelegd op hoe het welzijn van kinderen bevorderd kan worden in gezinnen ongeacht hun afkomst, cultuur en de taal die gesproken wordt.