• Apollis
  • Apollis
  • Apollis

Apollis Zorg biedt binnenkort bescherm wonen/GGZ wonen 24 uur zorg.

In het project beschermd wonen van Apollis Zorg willen we vanuit de vraag van onze klanten ervaringsdeskundigen binnen ons bedrijf mogelijk maken dat zij veilig kunnen wonen. Het project is na jarenlange ervaring in begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) die zich niet meer redden vanuit de setting ambulant zelfstandig wonen die hun leven anders vorm willen geven gehoor aan geven. Ook zullen wij naar zeer kwetsbaren en partners die worstelen met lange wachtlijst aanhoren of zij deel kunnen nemen in deze nieuwe vormen van wonnen.  

Het project van Apollis Zorg GGZ beschermd wonen zal ook toelatingseisen hebben wat wij gezamenlijk met de cliëntenraad, raad van toezicht en ervaringsdeskundige, GGZ-agoog en partners vormgeven. Het doel is veilig en herstellend wonen zonder terugval en zodoende te blijven functioneren in ons midden. 

In het het project beschermd wonen GGZ van Apollis Zorg zijn verpleegkundigen, een psycholoog, ervaringsdeskundigen, een GGZ-Agoog en maatschappelijk werkers betrokken. Bovendien zullen EPA patiënten met diabetes of andere aandoening door het professionele thuiszorg team van Apollis Zorg intern geholpen worden, ter bevordering van een veilige woonomgeving voor iedereen.

Vanuit onze gezamenlijk ambities streven wij ernaar om deze volwaardige mensen in ons midden een optimaal kwaliteit van leven te bieden, middels een prettige en veilige beschermd wonen ervaring, zodat zij een betekenisvol leven kunnen leiden. Daarnaast zullen wij gezamenlijk tegen stigma strijden en maatschappelijk kosten in ZVW, WMO en JW zoals wij vanaf 2018 al gestart zijn blijven doen.  

 

Wil je aanmelden voor beschermd wonnen GGZ 24 uur zorg stuur dan een e-mail met je motovatie naar r.tuncay@apollis.nl

Partners kunnen rechtsreeks contact opnemen met GGZ-Agoog MW Rizkalla Tuncay op 06-52 786 307