APOLLIS ZORG

Klachten

van 0 tot 100+ jaar
Ambulante zorg

Klachtreglement

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vastgelegd wat goede zorg inhoudt en welke stappen mensen kunnen ondernemen als zij een klacht willen indienen. Apollis Zorg heeft een eigen klachtenfunctionaris waarbij cliënten terecht kunnen indien zij deze nodig hebben. Clienten kunnen ten alle tijden (zonder tussenkomst van medewerkers van Apollis Zorg) zich wenden tot onafhankelijke klachtenfuntionaris.

1. Bespreek uw klacht met de medewerker waarover u een klacht heeft. Indien u een klacht heeft over een medewerker, dan adviseren wij u om met de desbetreffende medewerker hierover in gesprek te gaan, maak hierover een afspraak. Indien u het niet fijn vindt om alleen in gesprek te gaan met de medewerker, kunt u via Apollis Zorg een cliëntvertrouwenspersoon inschakelen. Komt u er niet uit? Dan kunt u zich wenden aan de klachtenfunctionaris van Apollis Zorg.

2. Bemiddeling door de klachtenfunctionaris. Als uw klacht nog niet is opgelost, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris Tülin Özgül van Apollis Zorg, deze kunt u schriftelijk indienen op het mailadres klachtenfunctionaris@apollis.nl of per post naar het volgende adres Heidebloemstraat 28D 6533SP Nijmegen. De klachtenfunctionaris zal uw klacht bevestigen en uw klacht nader onderzoeken. Binnen 10 werkdagen zal er contact met u worden opgenomen om uw klacht te behandelen.

3. Bemiddeling door een externe klachtenfunctionais. Als uw klacht nog niet is opgelost, kunt u contact opnemen met een externe klachtenfunctionaris van Quasir. Dit is een onafhankelijke organisatie. U kunt uw klacht telefonisch indienen via 0561-618711 of schriftelijk via bemiddeling@quasir.nl.

4. Geschillencommissie indien uw klacht nog niet is opgelost, kunt u schriftelijk uw klacht dienen bij de geschillencommissie Zorggeschil via info@zorggeschil.nl of per post Stichting Zorggeschil, postbus 24018,3502 MA Utrecht.

De geschillencommissie is (onafhankelijk) onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en tenminste twee andere leden. De geschillencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De klachtencommissie kan een bindend advies geven en tot 25.000 euro schadevergoeding toekennen. Deze schadevergoeding kan zowel de zorgaanbieder als de cliënt in het geding veroordeeld worden. De cliënt tot maximaal 500 euro. Het klachtengeld bedraagt 50 euro. Indien u ondersteuning nodig hebt bij het schrijven van uw klachtenbrief, kunt u ondersteuning krijgen van Zorgbelang of de klachtenfunctionaris. De geschillencommissie informeert u over de verdere behandeling van uw klacht.

 
Scroll to Top