APOLLIS ZORG

Casemanagement

van 0 tot 100+ jaar
Ambulante zorg

Casemanagement

Apollis Zorg biedt casemanagement aan cliënten, bij wie er meerdere personen en/of instanties betrokken zijn. Team Apollis Zorg heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van multiprobleemhuishoudens. Ook met het individueel begeleiden van cliënten, waarbij op meerdere leefgebieden problemen zijn, zijn de professionals van Apollis Zorg hierin ervaren.

Casemanagement houdt in dat de zorg rondom de cliënt wordt gecoördineerd. De casemanager kan in belang van de hulpbehoevende cliënt, contact leggen met verschillende instanties, afstemmen en een gezamenlijk plan maken wie wat gaat doen. De casemanager zal vervolgens de geleverde zorg aan de cliënt monitoren. Indien de cliënt geen hulp meer hoeft van de betrokken instanties, dan zal de casemanager gezamenlijk de geleverde zorg evalueren met de betrokkenen en de cliënt.

Zorgprofessionals van Apollis Zorg zetten ook Sociale Netwerk Strategieën in om ook gebruik te maken van het informele netwerk van cliënten. Er wordt altijd een nazorgplan gemaakt, samen met cliënten en indicatiestellers. Het nazorgplan wordt gemaakt om terugval te voorkomen en om de cliënt de eigen regie terug te geven. Hiermee willen wij de zelfstandigheid van de cliënt vergoten en ervoor zorgen dat zij op eigen kracht (met ondersteuning sociaal netwerk) de kwaliteit van hun leven kunnen bevorderen.

Scroll to Top