APOLLIS ZORG

Ambulante Begeleiding

van 0 tot 100+ jaar
Ambulante zorg

Reguliere begeleiding

Apollis Zorg biedt begeleiding aan cliënten voor alle leeftijd categorien.

Specialistische begeleiding

Apollis Zorg biedt specialistische begeleiding aan cliënten waarbij er sprake is van een psychiatrische grondslag en of complexe problematiek.
Dit houdt in dat de er sprake is van een langdurig psychische stoornis, waarbij intensieve en langdurige ondersteuning nodig is.
De ondersteuning is hierbij name gericht op het voorkomen van verdere problematiek en om de cliënt staande te houden in de samenleving.
De GGZ- agoog werkt met cliënten met verschillende psychische – en psychiatrische diagnoses o.a. met:
• Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)
• Narcisme
• Antisociaal
• ADHD
• ADD
• ODD
• Schizofrenie
• Bipolaire persoonlijkheidsstoornis
• Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA)
• Borderline
• Depressie
• Angststoornis
• Sociale fobie
• Paniekstoornis
• Persoonlijkheidsstoornis NAO (Niet Anders Omschreven)

 

Scroll to Top