APOLLIS ZORG

Dagbesteding

van 0 tot 100+ jaar
Ambulante zorg

Wat is Dagbesteding?

Apollis Zorg biedt sinds 2018 specialistische groepsbegeleiding aan jongeren, volwassenen en ouderen.
Samen met de cliënten wordt er gewerkt aan de volgende punten tijdens de groepsbegeleiding:

• Groepscontact: de groepsgenoten delen elkaars ervaringen en geven vanuit hun eigen ervaringen tips, tops en advies. Hierdoor leren de deelnemers van elkaar.

• Erkenning & herkenning: de deelnemers worden erkend door elkaar. Er wordt niet gediscrimineerd, veroordeeld, geïntimideerd en andere negatieve gedragingen in de groep geuit naar elkaar. Deelnemers hebben respect voor elkaars verhaal, religie, cultuur en kwetsbaarheden. Zij herkennen en leren van elkaar hoe ze om kunnen gaan met hun kwetsbaarheden.

• Sociale vaardigheden: met behulp van de deelnemers leren de deelnemers sociale vaardigheden. Er vinden activiteiten zoals koken, yoga en themabesprekingen plaats. Door de acitiviteiten stellen de deelnemers zich behulpzaam op naar elkaar toe.

• Sociaal netwerk: er wordt regelmatig aandacht besteed aan het sociaal netwerk van de deelnemers. Dit wordt in thema bijeenkomsten behandeld. De groepsgenoten maken bespreekbaar hoe zij contact maken. Voor sommigen is dit vanzelfsprekend. Tijdens de themabespreking worden er tips, tops en adviezen met elkaar gedeeld.

• Eigen regie en herstel: er wordt in de groepsbegeleiding aandacht besteed aan ieder individu. De cliënten leren hun eigen ziektebeeld, beperkingen en hun kwetsbaarheden. De volgende stap is om te leren hoe zij hiermee om kunnen gaan. De groepsgenoten leren herstellen van een terugval en/of voorkomen een terugval door met deelnemers bespreekbaar te maken. Zij leren van elkaar om regie te hebben over hun zichzelf Succeservaringen delen en terugval voorkomen.

• Schaamte & comfortzone: de deelnemers leren in de groepsbegeleiding hun schaamte over hun kwetsbaarheden te doorbreken. In de groep is er sprake van een vertrouwen, loyaliteit, respect en wordt er gehoor gegeven aan ieders verhaal. De veiligheid en de ruimte wordt met begeleiding van de groepsbegeleider gecreëerd.

• Dilemma’s: in de groepsbegeleiding bespreken de deelnemers dilemma’s om advies van anderen te ontvangen hoe zij hiermee om kunnen gaan.

• Sport & bewegen: in de groep is er ook aandacht voor lichamelijke gezondheid. Binnen de groep worden eer yogalessen aangeboden en vaak vinden er wandelingen plaats.

• Psychiatrie: veel cliënten in de groep komen uit (jarenlang) verblijf in een psychiatrische instelling. Hier wordt tijdens de themabijeenkomsten veel aandacht aan geschonken. De groepsbegeleider is een ervaren GGZ-agoog en biedt de groepsgenoten ondersteuning waar nodig. De groepsbegeleider legt regelmatig contact met samenwerkingspartners o.a. het sociaal wijkteam, Pro Persona, psychologen- en psychiaters etc.

Scroll to Top